Värmeväxling och Ackumulering

Fjärrvärmecentraler

Fjärrvärmecentral - 2-stegs-koppling: AT 8472
AT 8472

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med 2-stegskoppling, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling.

Utgåva 5, 2012-04-16

Fjärrvärmecentral - parallellkoppling: AT 8473
AT 8473

Förtillverkad fjärrvärmecentral för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av flerfamiljshus och kommersiella fastighter. Växlarenhet med paralellkopplad, indirekt kopplad med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling.

Utgåva 5, 2012-04-16

Varmvattenberedning - med ackumulering: AT 8475

System för direkt och indirekt tappvarmvattenberedning genom ackumulering och laddning, bestående av en eller flera ackumulatortankar som ansluts till en värmeväxlare. Används speciellt vid anläggningar där tappningsflödet inte är konstant, d.v.s. där störttappningar kan förekomma som i ex. skolor, sjukhus, idrottshallar, hotell och industrier.

Utgåva 3, 2012-04-16

Fjärrvärmecentral: AT 8477A
AT 8477A

Förtillverkad fjärrvärmecentral i väggutförande för tappvarmvattenberedning och uppvärmning av mindre fastighter. Växlarenhet paralellkopplad, indirekt anslutning med lödda värmeväxlare, styr-regler utrustning, pumpar och armaturer på primär- och sekundärsidan. All utrustning monterad (utegivare bipackas) inkl. intern elkoppling. För väggmontage.UTGÅENDE ARTIKEL KOMMER ATT ERSÄTTAS AV 8477B.

Utgåva 1, 2012-04-16

Produkter i vår E-handel:

Solfjärrvärmecentral: AT 8479
AT 8479

Fjärrvärmecentral för mellanväxling av solfångarpaneler för flerfamiljs- och kommersiella fastigheter. Ansluts till fjärrvärmenätet. Den kompletta solfjärrvärmecentralen innehåller utöver den traditionella fjärrvärmeväxlaren, armaturering och styrfunktioner för driftsfallet. Levereras komplett, klart för inkoppling.

Utgåva 3, 2012-04-11